Course curriculum / Vsebina tečaja

Free lesson / Prva lekcija je brezplačna

 • 1
  Free exercise / Brezplačna vaja
 • 2
  Start here / Začni tukaj
  • Welcome / Dobrodošel/la
 • 3
  1. Part / Modul 1
  • All about Fractal drawing method (FDM) / Vse o metodi fraktalne risbe (MFR)
 • 4
  1.1 Materials / Materiali
  • Materials in detail / Podrobno o materialih
 • 5
  1.2 Initial drawing / Inicialna risba
  • Draw your first fractal / Nariši svoj prvi fraktal
 • 6
  2. Part / Modul 2
  • Correction fractals introduction / Korekcijski fraktali uvod
 • 7
  2.1 How to draw correction fractals / Kako risati korekcijske fraktale
  • Correction fractals / Korekcijski fraktali
  • Workbook correction fractals / Skripta korekcijski fraktali
 • 8
  3. Part / Modul 3
  • Fractal drawing practice tips / Nasveti za risanje korekcijskih fraktalov
  • Correction fractal 4 / Korekcijski fraktal 4
  • Correction fractal 5 / Korekcijski fraktal 5
  • Correction fractal 6-7 / Korekcijska fraktala 6-7
  • Correction fractal 8 / Korekcijski fraktal 8
  • Instructions for fractals 9-15 / Navodila za fraktale 9-15
  • Correction fractal 9 / Korekcijski fraktal 9
  • Correction fractal 10 / Korekcijski fraktal 10
  • Correction fractal 11 / Korekcijski fraktal 11
  • Correction fractal 12 / Korekcijski fraktal 12
  • Correction fractal 13 / Korekcijski fraktal 13
  • Correction fractal 14 / Korekcijski fraktal 14
  • Correction fractal 15 / Korekcijski fraktal 15
  • Correction fractals 16-18 / Korekcijski fraktali 16-18
  • Correction fractal 19 / Korekcijski fraktal 19
  • Correction fractal 20 / Korekcijski fraktal 20
  • Correction fractal 21 / Korekcijski fraktal 21